۲۹ تیر ۱۳۹۵

خبرگزاری کتاب ایران، سکوت سپری شده...


...در این کتاب 117 شعر کوتاه و بلند آورده شده که هیچ‌کدام نام ندارند و بر اساس عدد نامگذاری شده‌اند. شاید کسانی که به شاعرانگی زیاد علاقه دارند، نتوانند با این کتاب ارتباط برقرار کنند...
در اینجا کلمه "شاعرانگی" اشتباه است و جایگزین آن فرم" است.

هیچ نظری موجود نیست: