۹ آبان ۱۳۹۶

شعر

تابستان،
دراز کشیده
پشتِ نارنجیِ های تند
در راه راه های تاریک و روشن

تن می شُویَد
آرام و خنک در غوغو های “موسی کوتقی” ها
و موج می شود
ازحاشیه های پرتقالی
به کرانه های آبی
با چشم های خواب
تا بی انتهای دوردست

غوغو  غو، غوغو  غو
--
منصوره اشرافی- از کتاب ، نفس های پنهان

هیچ نظری موجود نیست: