۸ آبان ۱۳۸۹

مگر شب

Max Ernst. Vision Induced by the Nocturnal Aspect of the Porte St. Denis. 1927. Oil on canvas. 66 x 82 cm. Private collection

اَلَن ونستَن  Alain Veinstein (1942- )
 اصغر نوري                                          
از زمين مرده
گل‌ها ناگهان سر برمي‌آورند
چه گل‌هايي نمي‌دانم
به تو خيره مي‌شوم
فرو مي‌روم در دهان بازت،
در چشماني به تيزي
دندان‌هاي ريزت
كه ديشب،
روباه ستاره را يادم مي‌آورد.
آن موقع،
قلبم سخت مي‌تپيد،
با ريتم دندان زدن‌هاي تو
بر پوستم.
سخت مي‌تپيد قلبم وقتي تو،
يكي پس از ديگري،
پاهاي فرو رفته در سردي‌ات را
بلند مي‌كردي.
امروز، من مردي هستم
با فكي كليد شده،
مشتي فرو رفته در دهان
زيرا كه در ريه‌هايش
ديگر هيچ بادي نمي‌وزد
و چشمانش پلك شده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: