۱ آذر ۱۳۸۹

فلسفه های یک شب

Diego Velázquez. The Adoration of the Magi. 1619. Oil on canvas. Museo del Prado, Madrid, Spain

 برزان هستیار
 بابک صحرانورد

 


دشنه اگر شرم زده از رخسار خون می شد
می باید که در نیام ، زنگ اندود می ماند
.....
شب، گشاده رویی روز را
و روز ، بزرگواری شب را می فهمید
به زیر پر و بال یکدیگر می غنودند
......
خدا جلالت ابلیس را درک می کرد
هیچگاه نمی رنجاندش
......
اگر همچو دخترکانی که مرا از یادشان بردند
خود را می شناختم
نه از آنها دلگیر می شدم
نه گلایه  ای می کردم
        ......
مرگ اگر می دانست در مقابلش چه اندازه حقیرم
هیچگاه با من نمی بود
......
سگ آدمی را بو می کشید
از تعفن اش دمی هم با او بسر نمی برد
......
مادرم مرد و من کنارش نبودم
ملک الموت را بگویم
آهسته
آهسته  که این موجود بسیار لطیف است
راحتش بگذار
خود آرام می گیرد
......
چیزی را نمی فهمم
چرا هر گاه مست می کنم
در خواب خدا را می بینم
......
هر روز و همیشه
مردانگی ام، مرا شرم زده ی زنی می کند
زنی که طعم بوسه ای را نچشیده
و از عریان شدن می هراسد
......
زمین با همه پهن دشتی اش
دانه برفی بر او نقش می گذارد
و زمین را یارای «نه» گفتن به او را نیست
......
اگر جنگ بر سر خانه های کودکی هامان بیاید
سایه بان قلبی را می یابم
و به انتظار دل دل  دیگری می مانم
......
چون من است آب
آب در بی رنگی
چون آبم
من در بی طعمی
......
یقین داشته باشی هم
 نمی آید
در انتظار معشوق بمان، شاید که ...
......
اکنون که عینکی شده ام
همه چیزها را به دقت می نگرم
        ......
خورشید هر سحرگاه از خواب برمی خیزد
و بیداری اش را سپاسگزار کسی نیست
......       

هر گاه مردم
لباسم را تن پوش مترسکی سازید.


برزان هستیار شاعر كرد در سال 1963 در سلیمانیه عراق متولد شده  است. کار ادبی اش را از آغاز دهه هشتاد میلادی با چاپ اشعار در روزنامه ها و ماهنامه های کردی زبان در سلیمانیه آغاز کرد. نخستین مجموعه شعر مستقل او در سال 2000 در سلیمانیه و دومین مجموعه در هولیر توسط نشر آراس منتشر شده است. در سال 2008مجموعه شعر « یك سال در تشویش» او منتشر شد و چهارمین مجموعه اش توسط انتشارات سه رده م در سلیمانیه چاپ شده است. هستیار از سال 1995 در كلن المان زندگی می کند و تا كنون چندین همایش شعر برای او در كشورهایی چون سوئد، انگلستان و هلند بر پا شده است.
او جزو شاعران نسل سوم كردستان عراق و از هم نسلان شاعرانی چون دلاور قره داغی و كژال ابراهیم خدر ، بختیار علی می باشد و هم اکنون پس از سپری شدن سه دهه فعالیت مستمر همچنان فعال و پرکار است.

هیچ نظری موجود نیست: