۲۶ تیر ۱۳۹۱

یک نقاشی _ فرانسیسکو گویا


سوم ماه مه ۱۸۰۸ اثر، فرانسیسکو گویا
تیرباران شهروندان مادریدی توسط سربازان امپراطوری فرانسه در خلال سال‌های اشغال اسپانیا به دست ناپلئون


هیچ نظری موجود نیست: