۱۰ شهریور ۱۳۹۱

کتابهای در راه انتشارم
بالاخره چهار  کتاب از کتابهای آماده انتشارم به دست ناشر سپرده شد.
این کتابها عبارتند از  " در برزخ تساوی" که نگاهی به روند و تاثیرات جنبش اجتماعی زنان است.
سه کتاب دیگر نیز  سه مجموعه شعر هستند با عناوین " نفس های پنهان" - " مرگ خلاصه شد"  و " دریغا از عشق".  قرارداد چاپ این کتابها با نشر شور افرین بسته شده است.
کتابی نیز به نام " فروغ، فریاد بلند عصیان" را سال پیش به نشر کتاب مس سپرده بودم که تاکنون در انتظار مجوز به سر می برد.

 ________________________________


 در راه انتشار:

"در برزخ تساوی"
و

"نفس های پنهان"
و

" مرگ خلاصه شد"
و


" در یغا از عشق"
___________________________منصوره اشرافی سه مجموعه‌ی شعرش را به چاپ سپرد.
به گزارش خبرنگار کتاب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این شاعر «نفس‌های پنهان»، «مرگ خلاصه شد» و «دریغا از عشق» را از سوی نشر شورآفرین منتشر می‌کند.
او که پیش‌تر از تألیف کتابی درباره‌‌ی فروغ ‌فرخزاد خبر داده بود، گفت، این کتاب از سوی نشر کتاب مس در انتظار دریافت مجوز است.
کتاب «فریاد بلند عصیان» اثری درباره‌ی فروغ فرخزاد است که در دو فصل تألیف شده است؛ فصل نخست کتاب رویکردی به زن در ادبیات فارسی است و فصل دوم هم به اندیشه و شعر فروغ فرخزاد نگاه دارد.
منصوره اشرافی تا کنون کتاب‌های «خورشید من کجاست؟»، «این تاج خار» و همچنین «معشوق بی‌صدا» (نقد و بررسی شعرهای عاشقانه‌ی احمد شاملو) را منتشر کرده است

هیچ نظری موجود نیست: