۱۵ تیر ۱۳۹۲

یک شعر
***

کرم شب تابی
با غرور
در تاریکی
در کار خود نمایی

ستاره ای
از آن بالا
حسودیش شد.


lمنصوره اشرافی
از کتاب " این تاج خار"

هیچ نظری موجود نیست: