۲۸ تیر ۱۳۹۲

یک شعر از کتاب نفس های پنهان


"من"

تکه ای از من
در درخت
تکه ای در سنگ
تکه ای در علف،
خوابیده

تکه ای از خورشید
تکه ای از آبها
تکه ای از فریاد
در من،
خوابیده

لکه ای خون
کنار خاطره ها
تازه و بیدارست

تکه ای از من
گوشه ای از این کهکشانها
شاید
خواهد تابید،
روزی.
منصوره اشرافی
شعری از کتاب " نفس های پنهان"


هیچ نظری موجود نیست: