۲۸ تیر ۱۳۹۲

یک شعر از کتاب خورشید من کجاست
***

بعضی وقت ها
زندگی
ارزان می شود
و همه آن را ارزانی
تو می کنند

بعضی وقت ها ،
زندگی نایاب می شود
و برای همین ،
آن را
از تو دریغ می کنند

بوده است که
زندگی را حراج کنند
و
تو در جیبت
یک سکه هم
نداشته باشی.

 

منصوره اشرافی
از کتاب " خورشید من کجاست؟"

هیچ نظری موجود نیست: