۱۴ دی ۱۳۹۵

شعر


زندگی،
دیدن است
و بودن ِ حسی گمنام
در تن گیاه.
نبودن،
رسیدن به شب
و رها کردن ِ واژه ی عشق
و نشستن کنار ِ پنجره،
بی انتظار.
زندگی،
رفتن است
به افق
و جُستن آبی
در تن ِ آب.
---
منصوره اشرافی- از کتاب" سکوت ِ سپری شده"


هیچ نظری موجود نیست: