۲۴ اسفند ۱۳۹۵

شعر

"رخنه"

از هر شکاف و روزنی
می‌آیی
بی‌در
بی‌پنجره
بی‌قفل
بی‌حصار
بی‌بارو
و می‌تواند
تاریکِ پلک‌های بسته‌ام
دریابد گرما و روشنی‌ات را.

منصوره اشرافی - کتاب " دریغا از عشق" نشر شور آفرین 1391

هیچ نظری موجود نیست: