۷ دی ۱۳۹۴

دیدگاه هنری ادبی 3

 سرمقاله ( کار ما شاید این است) منصوره اشرافی

 بخوان به نام گل سرخ       محمد رضا شفیعی کدکنی

رمز و رازهنريِ باب دیلان     کلار سوده /شهریار گلوانی

مونولوگ درونی      بیژن باران

حکومت نظامی      تئودوراکیس

کالسکه ی جنگجوی بزدل       کاروان کاکه سور/ بابک صحرانورد

آمرزشخواني    آنا آخماتوا / شاپور احمدي

چگونگی    رضا مرتضوی


نه هست     آرش توکلی

دجله‌ی شعر      رضا فرمند

انتحار      جمال ثریا/ همت شهبازی

پله       لیلا حکمت نیا

   Visa mig    ترجمه/ سهراب رحیمی

 قصیده اشکها    گارسیا لورکا/احمد شاملو


خيام و نقد هستي     اشکان آویشن

  تاریخ           قباد آذرآیین

کولی ِنرقصیدن ها        نصرت الله مسعودی  

سخني چند در مورد صمد بهرنگي و ...     اسد بهرنگی/علیرضا ذیحق

نقدي بر شعر سيد علي صالحي         عليرضا بخشعلي

چه کسی والتر بنیامین را کشت؟      داوید مائواس / محسن قادری

مرگ به «من» مربوط نیست                مانی ب


روشنفکر از منظر میشل فوکو       باقر پرهام

در شبی بی ماه ، بی ستاره      حسین جوان

 بشنویید:ماهی سیاه کوچولو       صمد بهرنگی

مرگ را دیگر جایی نیست      منصوره اشرافی